MINDRE SMERTE’S PERSONDATAPOLITIK

Mindre smerte behandler personoplysninger om klienter. Vi værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger som, som vi behandler. Det er i alle tilfælde vores mål, at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger. Ændringer i persondatapolitikken kan ses på www.mindresmerte.dk

Sådan beskytter vi personoplysninger 

Mindre smerte behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde. Vi har derfor truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod f.eks tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende sikkerheden, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personoplysninger, når vi har hjemmel til det. Det opnår vi ved, at den registrerede har afgivet et skriftligt samtykke til, at vi behandler en række konkrete oplysninger om personen.Vi opbevarer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt, og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Vi har klare regler der sikrer, at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end højst nødvendigt.

Hvornår videregiver vi personoplysninger? 

Vi videregiver aldrig personoplysninger til eksterne (dvs. trediepart), uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller at vi bliver pålagt det af en domstol.For at sikre os yderligere mod videregivelse af personoplysninger er vi omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab gennem vores arbejde.

Sikring af tredieparts behandling

Mindre smerte kan benytte eksterne databehandlere. Disse behandler kun personoplysninger på vegne af os til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun efter instruks fra os. Vi har en række minimumssikkerhedskrav til beskyttelse af personoplysninger, som vores databehandlere altid skal opfylde.Vi overfører aldrig personoplysninger til lande uden for EU og EØS.

Indsigtsretten og retten til at blive glemt

Du har ret til at få indsigt i, ændret og slettet de personoplysninger, som vi har registreret og behandlet om dig. Ønsker du det, så beder vi dig kontakte Mindre smerte enten pr. mail eller på tlf./sms: 28 71 49 32. Du kan forvente at høre fra os senest en uge efter din forespørgsel er modtaget.Som svar på din henvendelse, vil vi informere dig om, hvilke oplysninger vi kan slette med det samme, og hvilke oplysninger vi er forpligtet til at gemme i henhold til lovgivningen.

Sådan klager du

Ønsker du at klage over den måde vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til os.Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal DK-1300 København K.mindresmerte.dk * Hovgårdsparken 137 * 2670 Greve * +45 28714932 * CVR 39071266